Zielony zakątek

W dniu 20.11.2018 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Ekopracownia pod chmurką.
Ekopracownia pod chmurką - koncepcja zagospodarowania terenu.jpg

Nauczanie przez angażowanie zmysłów jest dla uczniów fascynującą przygodą, nauczyciele naszej szkoły w trosce o harmonijny rozwój uczniów już po raz kolejny opracowali ciekawy projekt, który został wysoko oceniony przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasz projekt – utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ZIELONY ZAKĄTEK” czyli „EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ” przy Szkole Podstawowej nr 199 im Juliana Tuwima w Łodzi uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Autorkami projektu jestem ja i pani Grażyna Skóra.

Koszt inwestycji wynosi 50 000 tysięcy złotych, 45 000 zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,   5 000 zł to wkład własny.

Teren planowanego punktu dydaktycznego został podzielony na cztery strefy – każdej przypisano jeden z żywiołów: powietrze, wodę, ziemię i ogień.

Strefa powietrza została zlokalizowana przy dwóch okazałych jesionach. Tej strefie przypisano kolor biały, który dominuje przy doborze posadzonych krzewów i bylin. Zaproponowane gatunki umożliwiają obserwację siły i kierunku wiatru. To również strefa dla zwierząt latających – pojawiły się tu budki dla ptaków, karmniki, poidełka.

Strefa wody pojawiła się tuż obok strefy powietrza. Tej strefie został przypisany kolor niebieski. Pojawiła się też sama woda w postaci kamienia w obiegu zamkniętym. W tej części usytuowano siedziska z palet oraz tablicę, tak aby można było przeprowadzić zajęcia plenerowe.

Strefa ziemi obejmuje stanowiska badawcze z różnorodnymi rodzajami podłoża: przez piasek i żwir, glinę, kamienie aż po duże głazy. W tej strefie dominują kolory: brązowy, szary i pomarańczowy.

Strefa ognia obfituje w rabaty z roślinami kwitnącymi na czerwono i pomarańczowo. W centralnej części tej strefy znalazła się rzeźba symbolizująca żywioł ognia, zbudowana na wzór pochodni skandynawskich.

Na obszarze „Zielonego zakątka” będą odbywały się zróżnicowane zajęcia tematyczne. Ponadto nauczyciele naszej szkoły przeprowadzą zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli oraz dla przedszkolaków i uczniów ze szkół sąsiadujących.