Zielona stopa filantropa

Oddaj nam niepotrzebny telefon komórkowy – i w ten sposób razem z nami chroń środowisko, daj telefonom drugie życie i polepszaj życie dzieci w Polsce!

Cele programu:

1.    Środowiskowy

  • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Program zakłada poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej oraz wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne źródła światła. Przyczyni się to do ograniczenia zużywanej energii elektrycznej oraz dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, co pomoże powstrzymać niekorzystne zmiany klimatu.
  • Ograniczenie liczby wyrzucanych elektrośmieci, głównie telefonów komórkowych, oraz gdy to możliwe powtórne wprowadzenie ich do obiegu co w znaczny sposób przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczenia ilości powstawianych odpadów oraz zmniejszenie wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi.

2.    Społeczny

  • Program i działania w nim podejmowane przyczynią się to nie tylko do modernizacji placówek objętych programem, ale przede wszystkim ograniczy koszty związane z comiesięczną eksploatacją (obniżenie rachunków za prąd). Nie należy zapominać , że często urządzenia wysokiej klasy to dość duży wydatek, na który rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe czy szpitale dziecięce nie zawsze mogą sobie pozwolić. Zakup ich przez Fundację Nasza Ziemia przyczyni się do unowocześnienia tych placówek, dając ich wychowankom uśmiech, chroniąc przy tym środowisko!

3.     Ekonomiczny

  • Dzięki zmniejszeniu poboru prądu – zmniejszą się rachunki modernizowanych placówek. Pojednyczne zmiany będą może niewielkie, ale dzięki efektowi skali i w dłuższym czasie – oszczędności będą pokaźne.

Od 2009 roku, dzięki modernizacjom poczynionym za środki uzyskane ze zbiórek Zielonej Stopy Filantropa, udało się zaoszczędzić ponad 249.275 kWh energii elektrycznej!!! (stan na luty 2019 roku) Ten efekt możliwy był dzięki zebraniu 13.436 sztuk telefonów komórkowych i 121 ton różnych innych elektroodpadów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na stronę organizatora akcji;)

http://naszaziemia.pl/programy/zielona-stopa-filantropa-2/zbieraj-z-nami-organizacja-zbiorki-w-kilku-krokach/