Tajemnice naszej kuchni

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu„Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”. Nasz projekt  „Tajemnice naszej kuchni” został pozytywnie oceniony przez komisję i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 21 081, 00 zł. W ramach realizacji projektu odbyły się:
– wycieczki (ogród botaniczny, palmiarnia, Targi Natura Food, Konarzew, Michałówka),
– cykl warsztatów kulinarnych dla uczniów klas IV-VI,
– konkursy („Jem zdrowo i kolorowo”, „Warzywa i owoce w obiektywie:; Model piramidy żywieniowej, prezentacja multimedialna – „Więcej wiem, zdrowo jem”),
– lekcje przygotowane przez uczniów klas starszych dla klas młodszych na temat zdrowe trybu życia,
– Tydzień Promocji Zdrowia i Bezpieczeństwa we współpracy z U.M.,
– spotkania z dietetykami, edukatorami, strażnikami miejskimi, policjantami prowadzącymi prelekcje prozdrowotne,
– warsztaty – Teatr Profilaktyczny „Maska” dla klas szóstych – Mit anoreksji i bulimii,
– warsztaty dla rodziców,
– spotkania z przedszkolakami z PM 163,
– wystawy pokonkursowe,
– cykl zajęć „Tajemnice naszej kuchni” – klasa IVa, Va,
– Festiwal Talentów,
– Szkolny Dzień Zdrowia,
– Tydzień Sportu i Zdrowia,
– blog.
Projekt koncentrował się na zwróceniu uwagi uczniów i rodziców na nawyki żywieniowe i prozdrowotne. Podkreślał wagę zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej uczniów w codziennym życiu.

Podejmowane podczas realizacji projektu działania miały na celu:
– podniesienie poziomu wiedzy uczniów oraz rodziców na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej,
– zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży,
– zwiększenie udziału uczniów w dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego,
– zahamowanie trendu narastania otyłości wśród dzieci i młodzieży,
– niwelowanie problemów relacji z rówieśnikami,
– informowanie na temat zagrożeń uzależnień,
– zaangażowanie rodziców w życie społeczności szkolnej.

Więcej informacji znajdziesz na blogu https://tajemnicenaszejkuchni.wordpress.com/