29.10.2019 r.

Prawa i obowiązki ucznia (29.10.2019 r.)

W dniu 29 października 2019 r. wzięłam udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela policji Włodzimierza Sokołowskiego. Tematyka spotkania obejmowała. 

1.Prawa i wolności człowieka.

2. Prawa dziecka.

3. Przeciwdziałanie i zwalczanie dyskryminacji (funkcjonujące w pracy szkoły).

4. Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole.

5. Mowa nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści.