Powietrza nie zanieczyszczamy, o płuca dbamy!

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi została laureatem konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”.

W naszej placówce projekt był realizowany pod hasłem „Powietrza nie zanieczyszczamy, o płuca dbamy”. Realizacja projektu trwała do 30 czerwca 2018 roku. Łącznie koszty zadania: 25.000,00 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: 21.250,00 zł. Wkład własny szkoły: 3.750,00 zł

W ramach projektu podjęte były następujące działania:
– zakup pomocy dydaktycznych do wszystkich sal lekcyjnych,
– zorganizowanie warsztatów ekologicznych, konkursów, wycieczek dla uczniów naszej szkoły,
– badanie wydolności płuc „O swoje płuca dbamy”,
– happening – „Dzień czystego powietrza”.

www.zainwestujwekologie.pl