Podziały komórkowe – podsumowanie

Zagadnienia na kartkówkę:)

Jeśli chcecie otrzymać wysoką ocenę przeanalizujcie koniecznie!!!

W komórkach naskórka pewnego ssaka znajduje się 40 chromosomów:
a) ile chromosomów występuje w erytrocytach tego ssaka?
b) ile chromosomów znajdzie się w komórkach jajowych wytworzonych przez samice tego ssaka?
c) ile chromosomów występuje w komórkach wątrobowych tego ssaka w metafazie podziału mitotycznego?
Wykreśl wyrazy tak, aby zdania dotyczące chromosomów w komórkach owcy zawierały prawdziwe informacje.

W komórkach nabłonkowych owcy występuje podwójny/pojedynczy zestaw 36 chromosomów. Liczba chromosomów w gametach owiec wynosi 18/72. Oznacza to, że w gametach występuje diploidalna/haploidalna, a w komórkach ciała – diploidalna/haploidalna liczba chromosomów.

ZAPAMIĘTAJ!!!

Gamety zawierają zawsze pojedynczy zestaw chromosomów, komórki naskórka – są diploidalne więc zawierają podwójny zestaw chromosomów (23 pary – 46 chromosomów).

O którym podziale mowa?

W jądrach komórek potomnych znajduje się po jednym chromosomie homologicznym z każdej pary – MEJOZA.

W jądrach komórek potomnych znajduje się taka sama liczba chromosomów jak w komórce macierzystej – MITOZA.