Nie taki smog straszny jak go malują

W dniu 11 listopada został rozstrzygnięty konkurs  „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nie taki smog straszny jak go malują” został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi po uzyskaniu aprobaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskał dofinansowanie w wysokości 18 609,00 zł.

Nasza placówka od wielu lat zwraca uwagę uczniów na możliwość wpływania, poprzez własne wybory, na jakość środowiska, w którym żyjemy. Bierzemy udział w corocznych akcjach wspierając placówki takie jak: LOP, Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Ekologiczna Arka. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych projektach i konkursach ekologicznych, a efekty naszej pracy można obejrzeć na blogach, które prowadzę od wielu lat. W podejmowanych działaniach wspiera nas społeczność szkolna, a także rodzice, dziadkowie oraz sympatycy szkoły.