Mitoza

Podczas lekcji przeanalizowaliśmy następujące treści.

Miłego powtarzania;)

Komórka, która ulega podziałowi to komórka macierzysta.
W wyniku podziału powstają komórki potomne.

Komórki diploidalne  to te, które zawierają podwójny zestaw chromosomów. Jeden z nich jest dziedziczony po matce, drugi – po ojcu.

Komórki haploidalne, np. gamety u zwierząt, zawierają pojedynczy zestaw chromosomów.

Mitoza to najprostszy podział komórki, u organizmów jednokomórkowych umożliwia także rozmnażanie bezpłciowe, np. u grzybów czy protistów. Ponadto jest to podział, który zapewnia gojenie się ran, odtwarzanie złuszczonych komórek naskórka, umożliwia wzrost i rozwój.

Przed podziałem zachodzi replikacja.

Mitoza przebiega etapami:

d90i7685

Profaza  – zanika otoczka jądrowa, zaczyna się tworzyć wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne),

Metafaza – chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki.

Anafaza – włókna wrzeciona podciągają chromatydy do przeciwległych biegunów komórki, każda chromatyda staje się niezależnym chromosomem

Telofaza – zaczyna się tworzyć otoczka jądrowa (wokół dwóch powstałych jąder), a komórka wkracza w etap cytokinezy (cytokineza to podział cytoplazmy) – powstają dwie komórki potomne (mają one identyczny materiał genetyczny jak komórka macierzysta)

Na koniec krótki filmik – take a look;)