Laboratorium wyobraźni

W dniu 13 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyła się uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej „Ekocentrum” – nazwa jakoś z czasem zmieniła się w Laboratorium wyobraźni  tak bardzo spontanicznie i w naturalny sposób.

Otwarcie Ekocentrum rozpoczęło się od przecięcia zielonej wstęgi, które symbolizowało oficjalne oddanie pracowni do użytku. Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać „Sesji naukowej – Szanse i zagrożenia przyrody” przygotowanej przez uczniów naszej szkoły oraz jej absolwentów. Ponadto obejrzeli pokazy chemiczne przygotowane przez uczniów klasy V. Uczniowie przygotowali także wystawę zdjęć „Barwy jesieni” oraz stoły, na których gościły zdrowe owoce. Oczywiście nie mogło obyć się bez poczęstunku, na który zostali zaproszeni wszyscy obecni.

Szkoła została Laureatem konkursu WFOŚiGW w Łodzi pt. „Moja wymarzona Ekopracownia”, w ramach którego otrzymała dofinansowanie w wysokości 38.000, 21 zł.

Dzięki temu wsparciu finansowemu uczniowie będą mogli korzystać z profesjonalnych pomocy naukowych, rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz uczyć się przez doświadczenie w nowej pracowni ekologicznej na miarę dzisiejszych czasów. Szczególnym rozwiązaniem w Ekopracowni jest ściana pokryta farbą tablicowo-magnetyczną. Pisanie po tej ścianie sprawia uczniom wiele radości. Na uwagę zasługuje również zestaw multimedialny obecny w pracowni.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu otwarcia Ekocentrum.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę p. Anny Komorowskiej oraz uczniów wygłaszających referaty.