dlaczego przeprowadzanie doświadczeń jest tak istotne w naukach biologicznych?

Podczas III Ogólnopolskiego Kongresu dla nauczycieli biologii odbył się konkurs. Należało napisaćDlaczego przeprowadzanie doświadczeń jest tak istotne w naukach biologicznych”Napisałam… i wygrałam;)

21.11.2019 r.Biologia - nagroda

Doświadczenia ważna sprawa
Choć nauka to zabawa
Inspirują, motywują
Ucznia ciągle zaskakują

IBSE dla nauczyciela
To wyzwanie i nadzieja
Chemizm życia wyjaśniają
Dzieci ciągle się pytają

Więc gdy wzbudzam motywację
Bardzo lubię swoją pracę
Doświadczenia niewątpliwie
Ukażą co niemożliwe
Trwałe ślady wywołają
Uczniowie zapamiętają

Pytania badawcze stworzą
Hipotezę też ułożą
W końcu wnioski – toż to trudne
Ale wcale nie jest nudne!

Chęć działania, to popłaca
Fajna lekcja, to moc nasza
Gdy uczniów angażujemy
Wielką wartość budujemy

Chęć działania i pytania
Szansą ich angażowania