Czym jest genetyka?

1. Genetyka jest to nauka nauka zajmująca się dziedziczeniem cech oraz zmiennością organizmów.

2. Wszystkie osobniki jednego gatunku mają wspólne cechy gatunkowe. Każdy ma także cechy typowe tylko dla siebie, czyli cechy indywidualne.

3. Cechy, które dziedziczymy po rodzicach, nazywamy cechami dziedzicznymi. Są to między innymi: kolor skóry, rysy twarzy.

Każdy z nas ma też cechy, które nabył podczas swojego życia, na przykład blizny. Cechy te powstają pod wpływem działania na nasz organizm czynników środowiskowych.

Nie przekazujemy ich potomstwu, dlatego są nazywane cechami niedziedzicznymi.

I na koniec pytanie dla dociekliwych? Czekam na odpowiedzi – jeśli ktoś chce może nawet przygotować na ten temat referat lub prezentację!!!

„Czy biali rodzice mogą mieć czarnoskórego syna?”