2.01.2020 r.

Wspieranie twórczej postawy ucznia – kontynuacja

Dzisiaj podczas spotkania pani Elżbieta omówiła następujące zagadnienia:

 • ćwiczenie „Mucha” – czyż nie brzmi imponująco?
 • prawa motywowania wg R. Denny’ego
 • motywatory, przeszkody w motywacji
 • czynniki silnie wpływające na efektywność uczenia się
 • czynniki słabo wpływające na efektywność uczenia
 • nowe cele oceniania
 • cele w edukacji
 • stożek Dale’a
 • kryteria oceniania
 • kryteria sukcesu
 • informacja zwrotna
 • ocena koleżeńska
 • fakt a opinia
 • rola pytań
 • efektywne metody i formy nauczania – będziemy kontynuować na następnym spotkaniu

Moim zdaniem szkolenie naprawdę warte uwagi  – polecam dla nauczycieli zarówno o krótkim, jak i długim stażu pracy:)