10.12.2019 r.

Wspieranie twórczej postawy uczniów  – takie szkolenia to ja uwielbiam. Pani Elżbieta Kolczyńska z ŁCDNiKP w bardzo dostępny sposób przedstawiła nam (nauczycielom) następujące zagadnienia:images

  • Jak rozpoznawać uczniów zdolnych
  • Jak projektować i realizować proces wsparcia
  • Metody kształcenia: pułapki, stereotypy, coaching, mentoring, tutoring i facylitacja w pracy z uczniem zdolnym

Póki co, przeanalizowaliśmy tylko pierwszą kropkę, następne na kolejnych spotkaniach;) Najbliższe już 2.01.2019 r.

Przemiłą atmosfera, życzliwa i profesjonalna osobowość.

Szczerze zachęcam do udziału w takich zajęciach (zwłaszcza początkujących nauczycieli).